הוועידה השנתית הראשונה לפיתוח המשאב האנושי בגליל

יום רביעי 2018 בנובמבר 21

אודיטוריום זרנגין, קמפוס לוואן (מזרח) המכללה האקדמית תל-חי

ההשתתפות ביום העיון ללא עלות אולם מחייבת הרשמה מראש